El-eftersyn og boligeftersyn

Hvad er et eltjek?
Et eltjek gennemføres på samme måde som et eleftersyn.

Vi kommer ud og foretager en visuel gennemgang af den del af installationen der er tilgængelig, samt stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel, åbning af tavler og gennemførelse af relevante målinger.

Hvis du har bygget nyt eller renoveret din ejendom, får du med et eltjek, en garanti for, at elektrikerens arbejde er korrekt udført. I forbindelse med et salg kan det også en god idé at få foretaget et eltjek.

Efter afslutningen af besigtigelsen gennemgår el-teknikeren de fejl, der er funde og udarbejder den endelige rapport.

Værd at vide om eleftersyn som sælger!
Det er ikke et krav, om du som sælger ønsker at få foretaget et eltjek af din bolig i forbindelse med et hussalg. Det er dog påkrævet, hvis du i form af en ejerskifteforsikring, ønsker at fraskrive dig dit sælgeransvar for ulovligheder i de elektriske installationer. Samtidig skal du være opmærksom på, at ulovlige og uautoriserede elinstallationer kan blive en dyr fornøjelse for dig som sælger.

Køber vil nemlig få god mulighed for at forlange nedslag i salgsprisen herfor. Derfor er det vigtigt, at du tager den obligatoriske elinstallationsrapport alvorligt. Det er nemlig også din mulighed for at få indsigt i, hvor lidt eller hvor meget der skal til for at lovliggøre dine elinstallationer inden salg.

Værd at vide om eleftersyn som køber!
Når du køber bolig, er det fordelagtigt at have så mange informationer som muligt, inden du skriver under på købsaftalen. Elinstallationsrapporten er din sikkerhed, da den indeholder information om de elektriske installationer, og hvad der i så fald ikke vil blive dækket af ejerskifteforsikringen..

På denne måde går du velinformeret ind i en forhandling, med viden om de elektriske installationer og kan dermed undgå at købe eller overtage ulovlige, uautoriserede og livsfarlige elinstallationer. Dette er ikke uvæsentligt, da Sikkerhedsstyrelsens statistikker viser ca. 40 % af alle brande skyldes fejl i de elektriske installationer.